top of page

© by maxime rokus

All images, photos, sketches, designs, videos and texts displayed on this website are copyright protected by Maxime Rokus and / or by clients of Maxime Rokus (if this has been explicitly agreed with these clients as applicable). Publication and / or reproduction is not permitted without the prior consent from Maxime Rokus. Maxime Rokus never waives her moral rights.

-

 

Op alle op deze internetsite getoonde afbeeldingen, foto’s, schetsen, ontwerpen, video’s en teksten rusten auteursrechten van Maxime Rokus en/of van opdrachtgevers van Maxime Rokus (indien dit in voorkomend geval expliciet is overeengekomen met deze opdrachtgevers). Openbaarmaking en/of verveelvoudiging is niet toegestaan zonder toestemming van Maxime Rokus. Maxime Rokus doet nimmer afstand van persoonlijkheidsrechten.
 

bottom of page